Opinie geotechniczne

Opinia ma znaczenie – również w dziedzinie geotechniki. To dzięki niej bowiem możliwe staje się określenie ważnych aspektów związanych z podejmowanymi inwestycjami budowlanymi.

OPINIE GEOTECHNICZNE- OPINIA MA ZNACZENIE!


Opinie geotechniczne: po co?

 

Nasze opinie geotechniczne to dla Państwa wiedza na temat następujących zagadnień:

  • zakres niezbędnych badań geotechnicznych na terenie projektowanej inwestycji budowlanej.
  • kategoria geotechniczna obiektu mająca związek z prognozowanym stopniem skomplikowania warunków gruntowych,
  • wiele innych.

Jak widać, dzięki opinii geotechnicznej można uzyskać naprawdę cenne informacje, bez których podjęcie dalszych kroków na podejmowanej inwestycji mogłoby nie być możliwe.

 

Jeszcze jedną przyczyną konieczności zasięgnięcia po taką opinię jest podstawa prawna, która w wielu przypadkach narzuca taki obowiązek. Celem poznania szczegółów zachęcamy do zapoznania się z dokumentem, jakim jest Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. nr 81, poz. 463).


pełna oferta
PROFESJONALNA FIRMA GEOLOGICZNA
JAKOŚĆ I PRECYZJA!

Ważne: ma ona zasadność zarówno w odniesieniu do inwestycji prywatnych, jak i komercyjnych. Jeśli w trakcie zapoznawania się z w/w Rozporządzeniem nasuną się Państwu jakiekolwiek pytania – z chęcią na nie odpowiemy.

 

Nasza opinia geotechniczna – Państwa pewność

 

Ważne do podkreślenia jest to, że wydana przez naszych specjalistów opinia geotechniczna jak najbardziej, jest dokumentem, który w zupełności wystarczy na etapie wczesnej fazy projektowej i pozwala na podejmowanie dalszych działań, związanych z inwestycją. To dzięki niej zyskają Państwo pewność, jaki powinien być zakres niezbędnych badań terenowych, które pomogą zminimalizować koszty poniesione w związku właśnie z posadowieniem obiektu budowlanego.

 

Dbamy o potrzeby naszych Klientów, a opinie geotechniczne wykonujemy terminowo i rzetelnie. Zachęcamy więc do przekonania się o jakości tych usług osobiście – jesteśmy do Państwa dyspozycji – gotowi do owocnej współpracy.


skontaktuj się