Faq

Lista najczęściej zadawanych pytań.

LISTA FAQ

   Co przygotowań przed badaniem geotechnicznym?

Prosimy jedynie o kilka niezbędnych informacji na temat planowanej inwestycji, które pozwolą nam planowane badania odpowiednio zaprojektować. Są to np. planowana głębokość posadowienia, wielkość obiektu, czy też jego rodzaju. Prosimy również nie zapomnieć o przygotowaniu wjazdu na działkę.

   Na czym dokładnie polega wykonanie badań geotechnicznych?

Mówiąc najprościej, składają się one z dwóch, równie ważnych etapów. Pierwszym z nich są tak zwane badania w terenie, natomiast podczas drugiego podejmujemy się opracowywania wyników, równocześnie dbając o kompleksowe przygotowanie niezbędnej dokumentacji. W zależności o tego, o jakim rodzaju badań mowa i jakie są potrzeby Klienta dokumentacja może mieć różną formę, np. jako dokumentacja geologiczno-inżynierska bądź opinia geotechniczna.

   Czy zleceniodawca/inwestor musi być na miejscu podczas wykonywania badań geologicznych/geotechnicznych w terenie?

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby inwestor bądź wykonawca był obecny na działce podczas wykonywania badań, niemniej jednak, jeśli nie ma takiej możliwości, nie jest to ze strony naszej firmy wymagane. Prosimy jedynie o zapewnienie niezakłóconego dostępu do działki.

   W jaki sposób można zamówić badania geotechniczne/geologiczne?

Zachęcamy do skontaktowania się z nami, celem omówienia wszystkich szczegółów. Na stronie internetowej udostępnione są różne formy kontaktu. Wystarczy wybrać najbardziej preferowaną formę, aby rozpocząć z nam współpracę i zlecić badania geologiczne/geotechniczne.

   Za co dokładnie płacę, zlecając badania geotechniczne gruntu?

Oprócz samego faktu wykonania z naszej strony badań, w cenie zyskują ich kompleksowe wyniki, uzupełnione o ich opracowanie. Cała dokumentacja jest kompleksowo przygotowana i sygnowana podpisem jednego z naszych geologów inżynierskich.

   Na którym etapie zaleca się przeprowadzenie badań geotechnicznych?

Najlepszym i rekomendowanym rozwiązaniem jest wykonanie badań geotechnicznych jeszcze przed zakupem działki, aby upewnić się co do jakości gruntu, jaki reprezentuje oraz móc przygotować się na wysokość kosztów związanych z fundamentowaniem. Opcjonalnie należy pamiętać o tym, aby zgłosić się celem wykonania badań, jeszcze przed zaprojektowaniem rodzaju i głębokości fundamentu, nawet jeśli działka została już zakupiona.

   Czy sprzęt wykorzystywany do prac wiertniczych i badań jest zgodny z wymaganiami?

Świadomi tego, że rzetelne wykonanie badań czy odwiertów jest możliwe wyłącznie z pomocą sprzętu wysokiej jakości, tylko z takiego korzystamy. Maszyny są dostosowane do niejednokrotnie ciężkich warunków, z jakimi będą mieć do czynienia, natomiast w przypadku miejsc trudno dostępnych – jesteśmy gotowi zamienić wiercenia mechaniczne na ręczne.

   Czy istnieje konieczność przeprowadzania badań geotechnicznych przy gotowych projektach budynków?

Stabilny grunt jest niezbędnym pewnikiem w odniesieniu do postawienia dowolnego budynku, dlatego gotowe projekty domów jednorodzinnych również wymagają przeprowadzania odpowiednich badań geotechnicznych. To daje większą pewność, że nie będzie problemu z właściwym przenoszeniem obciążeń w odniesieniu do fundamentu, który został przewidziany w projekcie.