Dokumentacja geologiczno-inżynierska

Dokumentacja geologiczno-inżynierska to konieczność wynikająca z niespójności zapisów prawa budowlanego oraz prawa geologicznego.

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA ZAPRASZAMY!


Dokumentacja geologiczno-inżynierska to konieczność wynikająca z niespójności zapisów prawa budowlanego oraz prawa geologicznego. To dzięki jej wykonaniu z ramienia specjalistów, możliwa staje się właściwa interpretacja przepisów oraz rozróżnienie tego rodzaju dokumentacji, a tej wynikającej z badań podłoża gruntowego.

 

Dokumentacja geologiczno-inżynierska – kiedy się po nią zgłosić?

 

Mimo, iż oba rodzaje tych dokumentacji są w dużej mierze złożone z podobnych elementów to wykonywana dokumentacja geologiczno-inżynierska jest niezbędna w szczególnych okolicznościach.

 


pełna oferta
PROFESJONALNA FIRMA GEOLOGICZNA
JAKOŚĆ I PRECYZJA!

Zachęcamy do zgłoszenia się po taką dokumentację w następujących sytuacjach:

  • w czasie badania gruntu pojawiły się skomplikowane warunki gruntowe,
  • pojawienie się konieczności przygotowania dokumentacji zgodnej z obowiązującym Prawem Geologicznym i Górniczym,
  • pojawienie się konieczności dokumentacji badań podłoża gruntowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosdpodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 oraz Eurokodem 7.

Niniejsze okoliczności stanowią jak najbardziej zasadną podstawę do tego, by po taką dokumentację zgłosić się do osób uprawnionych do jej wykonania. Właśnie dlatego również w omawianej kwestii jesteśmy absolutnie do Państwa dyspozycji.

 

Co powinna zawierać profesjonalnie sporządzana dokumentacja geologiczno-inżynierska?

 

Ostatecznie wpływ na treść dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, a więc na istotę informacji w niej zawartych ma indywidualna sytuacja, względem której taka dokumentacja jest sporządzana. Niemniej jednak do najczęściej uwzględnianych danych, które w niej zamieszczamy, na pewno należy prognoza wpływu projektowanych obiektów na środowisko, dopełniona przez fachowy opis procesów geodynamicznych ( o ile występują).

 

Warto również zamykając temat, wspomnieć o konieczności zatwierdzania tego rodzaju dokumentacji geologiczno-inżynierskiej z ramienia urzędu. Zatwierdzenie nigdy nie będzie uzyskane, jeśli jej sporządzeniem nie zajęła się grupa uprawnionych fachowców. My inimi jesteśmy, dlatego zapraszamy do skorzystania z usług.


skontaktuj się