Badania pod przydomowe oczyszczalnie ścieków

Dlatego na początkowym etapie niezbędne jest przeprowadzenie badań geologicznych, oferowanych? Dlaczego mają one tak istotny wpływ? Czym właściwie są i jak przebiega ich wykonanie?

BADANIA POD PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW


 

Przydomowa oczyszczalnia ścieków stanowi pomysł, który w Polsce jest zdecydowanie mniej popularny niż tradycyjne szambo odpływowe. Wynika to przede wszystkim z większych kosztów, ale i zdecydowanie większych wymagań gruntowych, powiązanych z przeprowadzeniem profesjonalnych ekspertyz. Niesie jednak wiele korzyści, do których zaliczyć można minimalne koszty eksploatacji i ochronę środowiska. Jako doświadczeni specjaliści wyjaśniamy, jak podjąć prawidłową decyzję, jak przygotować się do tego przedsięwzięcia oraz dlaczego warto zdecydować się właśnie na naszą pomoc w tym zakresie.

 

​Jakie aspekty wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o przydomowej oczyszczalni ścieków?

 

Sama chęć posiadania przydomowej oczyszczalni ścieków nie wystarczy, aby rozwiązanie można było wprowadzić w życie. Wiąże się ono z koniecznością spełnienia określonych warunków pod względem gruntowo-wodnym działki. Warto również pamiętać, iż aby taka opcja mogła wchodzić w grę, nie bez znaczenia pozostaje kwestia wielkości parceli. Przydomowe oczyszczalnie ścieków zajmują bowiem sporo miejsca pod ziemią. Wybór konkretnego rozwiązania zależy od rodzaju gleby oraz poziomu wód gruntowych.


pełna oferta
Usługi geologiczne i geotechniczne
co nas wyróżnia?

Dlatego na początkowym etapie niezbędne jest przeprowadzenie badań geologicznych, oferowanych przez naszą firmę? Dlaczego mają one tak istotny wpływ? Czym właściwie są i jak przebiega ich wykonanie?

 

Czym charakteryzują się profesjonalne badania geologiczne?

 

Wykonanie prawidłowych pomiarów gruntu jest kluczowe dla wyboru właściwej inwestycji. Dlatego też oferujemy wysokiej jakości usługi, polegające na przeprowadzaniu kompleksowych badań geologicznych, niezbędnych do otrzymania opinii hydrogeologicznej. Nasza praca wykorzystywana jest na późniejszych etapach także przez projektantów i konstruktorów, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby była wykonana maksymalnie rzetelnie i właściwie.

 

Jak przebiegają badania geologiczne, które prowadzimy?

 

  • nasi geologowie prowadzą pracę zarówno w warunkach polowych, jak i laboratoryjnych,
  • specjaliści pobierają próbki gruntu, mające ocenić takie jego parametry jak ziarnistość czy porowatość ziemi,
  • sprawdzana jest również przepuszczalność gruntu oraz poziom wód gruntowych,
  • w sytuacjach koniecznych ustala się poziom agresywności wody (jej pH),
  • wykorzystane metody to wiercenia hydrogeologiczne, jak i piezometry.

 

Dlaczego badania geologiczne są tak ważnym elementem?

 

Szczegółowe ekspertyzy, wykonywane przez naszą firmę stanowią element pozwalający na podjęcie konkretnej decyzji o rodzaju przydomowej oczyszczalni ścieków. Nasze działania, uwzględniające wszystkie aspekty posiadanego terenu są podstawą nie tylko do wspomnianych wyżej rozwiązań, ale również wyboru konstrukcji i sposobu budowy domu.

Oferujemy obszerną opinię hydrologiczną, uwzględniającą takie aspekty, jak:

  • ogólna charakterystyka terenu, na którego obszarze ma znaleźć się przydomowa oczyszczania ścieków,
  • szczegółowy przebieg i zakres wykonanych badań,
  • budowa geologiczna (z podziałem na określone warstwy geologiczne),
  • ogólne warunki hydrologiczne (określenie miąższości poziomów wodonośnych, faktu występowania zwierciadła wód gruntowych czy współczynnika filtracji).

 

Trudne warunki wodno- gruntowe a przydomowa oczyszczalnia ścieków

 

Nie każdy teren sprzyja obecności przydomowej oczyszczalni ścieków. Niekiedy trudne warunki wodno-gruntowe mogą ograniczyć możliwości jej budowy bądź zwiększyć nakład finansowy. Wielu ekspertów uważa, iż w takiej sytuacji dużo tańszą metodą jest postawienie tzw. szamba bezodpływowego, jednak koszty eksploatacyjne są zdecydowanie wyższe niż w przypadku własnej oczyszczalni. Dlatego nasza firma skupia swoje działania również na profesjonalnym doradztwie, umożliwiającym rozwiązanie trudnych problemów. Wieloletnie doświadczenie na rynku jest atutem, pozwalającym na podejmowanie trafnych decyzji, podyktowanych znajomością branży i śledzeniem aktualnych trendów w tym zakresie.

 

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to pomysł wart uwagi. Podobnie jak usługi proponowane przez naszą firmę. Nowoczesność, elastyczność i indywidualne podejście to kluczowe cechy, dzięki którym budowa na dowolnym terenie będzie łatwiejsza, a co ważniejsze – bezpieczniejsza dla wszystkich.

 


skontaktuj się