Badania zanieczyszczenia gruntu

Różnego rodzaju inwestycje budowlane niosą ze sobą zwykle konieczność, jaką jest badanie zanieczyszczenia gruntu i wody.

BADANIA ZANIECZYSZCZENIA GRUNTU – WAŻNIEJSZE, NIŻ INNE!


W dzisiejszych czasach, gdy na własne oczy możemy obserwować negatywny wpływ działania ludzi na stan środowiska, ma to jeszcze większe znaczenie.

 

Badania zanieczyszczenia gruntu – ważniejsze, niż inne

 

Chcąc przyczynić się do działań odwrotnych, o eko przyjaznym charakterze, poszerzyliśmy naszą ofertę o ten zakres usług, równocześnie odpowiadając na potrzeby klientów, którzy coraz częściej zwracają się do nas z prośbą o realizację badań o tym charakterze.

 

Tego rodzaju badania realizowane są również po to, aby sprawdzić:

  • stopień wykorzystywania gruntów antropogenicznych do budowy nasypów,
  • wpływ obiektów i instalacji na środowisko,
  • jakość wykonywania rekultywacji gruntów.

pełna oferta
PROFESJONALNA FIRMA GEOLOGICZNA
JAKOŚĆ I PRECYZJA!

Jeszcze do niedawna badania zanieczyszczenia gruntu miały nieco inny charakter, jednak od daty 5 września 2016 roku, gdy w życie weszło nowe Rozporządzenie Ministra Środowiska, została wprowadzona tak zwana sozologia, która jest związana z tymi badaniami i określa sposób prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Ma to związek między innymi z faktem, że od tego momentu tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe należą już według obowiązującej klasyfikacji do grupy gruntów I.

 

Badania zanieczyszczenia gruntu – sposób ich identyfikacji

 

Wyżej wspomniane rozporządzenie dokładnie określa procedurę identyfikacji zanieczyszczenia gruntów, do której to oczywiście jako profesjonaliści w swojej dziedzinie, absolutnie się dostosowujemy. Całość została podzielona na kilka ważnych etapów.

 

W skrócie są to:

  • Etap pierwszy – ustalenie co może być przyczyną zanieczyszczenia gruntu.
  • Etap drugi – ustalenie ryzykownych substancji prawdopodobnie zanieczyszczających dany teren.
  • Etap trzeci – zgromadzenie i analiza aktualnych źródeł informacji, które mają znaczenie dla badania.
  • Etap czwarty – wykonanie badań zanieczyszczenia (w tym próbkowanie).

Jak widać, jest to niezwykle skomplikowana procedura – z przyjemnością ją dla Państwa wykonamy.


skontaktuj się