Geologia inżynierska i geotechnika

Dziedziny, takie jak geologia inżynierska i geotechnika stanowią filar naszej oferty. Mimo, iż mówimy o nich obok siebie to jednak dwa odrębne pojęcia.

GEOLOGIA INŻYNIERSKA I GEOTECHNIKA - KONSULTACJE GEOTECHNICZNE


Oczywiście, że Państwo nie muszą się zagłębiać w ich szczegółowe rozróżnienia, warto jednak mieć choć ogólne pojęcie na ich temat, celem zrozumienia realizacji działań i badań, które (na co mamy wielką nadzieję) zostaną powierzone naszym specjalistom.

 

Geotechnika

 

Pod pojęciem geotechniki należy rozumieć tę dziedzinę nauki, która skupia się na badaniu właściwości gruntu, na jakim to planuje się różnego rodzaju budowla wraz z fundamentami (zarówno naziemne, jak i podziemne). W ramach realizowanych przez nas usług geotechnicznych dążymy do określenia warunków, które muszą zostać spełnione dla bezpieczeństwa danego obiektu.

 


pełna oferta
Profesjonalna firma geologiczna
jakość i precyzja!

Wybrane usługi naszej firmy w zakresie geotechniki to wiercenia terenowe obejmujące:

  • pełny opis podjętych działań,
  • pobranie niezbędnych prób,
  • wykonanie profili.

Warto tutaj zaznaczać, że nasza usługa jest realizowana w dwojaki sposób: w formie pracy w terenie oraz badań dokonywanych w nowoczesnym i profesjonalnie wyposażonym laboratorium.

 

Geologia inżynierska

 

Geologia inżynierska to niezwykle rozgałęziony dział nauki, bowiem zawiera w sobie metody, które są wykorzystywane w innych dziedzinach: od mechaniki gruntów, przez geofizykę, aż po gruntoznawstwo. Realizacje z zakresu geologii inżynierskiej są dla nas zawsze doskonałą okazją do wykazania się zarówno wiedzą ogólną, jak i stricte specjalistyczną.

 

Geologia inżynierska i geotechnika: bogaty zakres usług

 

W trosce o zapewnienie naszym klientom kompleksowej odpowiedzi na ich potrzeby z powyższych działów, realizujemy nie tylko w/w odwierty geotechniczne, ale też i wiele innych prac. Sondowanie (dynamiczne DPL, DPM oraz statyczne CPT, CPTU) należą do naszej codzienności, podobnie jak badania laboratoryjne gruntu.

 

Zapraszamy również na konsultacje geotechniczne, jak również z potrzebami typu opracowania sporządzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, co również stanowi lwią część naszej oferty.


skontaktuj się